ในปี 2021 นี้ ในการสร้างรายได้ของคุณจะแตกต่างและแปลกใหม่ไปจากเดิม เพราะตอนนี้อยู่ในยุคของการทำอาชีพออนไลน์ ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณนั้นง่ายและมีอิสระมากขึ้นด้วยการใชเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตให้มากที่สุด เพราะการทำอาชีพหรือธุรกิจในรูปแบบของออนไลน์ ในยุคของ 5G เช่นนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว

การทำอาชีพออนไลน์ที่เราอยากจะแนะนำสำหรับคนมีความสามารถในการสอนต่าง ๆ นั่นก็คือ ครูสอนออนไลน์ หรือการทำ Online Education ที่เปิดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ซึ่งอาชีพนี้ก็ถือว่าเป็นการขายสินค้าแบบ infoproduct หรือที่เรียกว่า สินค้าที่มาจากความรู้และประสบการณ์ของเราเอง  เนื่องจาก การเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ถือว่าเป็นบริการรับจ้างสอนวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นอาชีพที่เหมาะกับผู้ทีมีความรู้เยอะเป็นพิเศษ และมีความสามารถในการพูดคุยสื่อสารให้คนเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง อาชีพสอน ต่างๆ เช่น ครูสอนดนตรี ครูสอนภาษาอังกฤษ หรือจะเป็นการ สอนทำอาหาร สอนทำขนม สอนการใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop หรือ สอนการทำเว็บไซต์เพื่อต่อยอดการทำธุรกิจต่างๆได้

เพราะฉะนั้นการทำอาชีพการเปิดคอร์เรียนออนไลน์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราอยากจะแนะนำให้คนที่มีความสามารถลองหันมาเปิดคอร์สเรียนวิขาต่างๆที่คุณถนัดดู

Share:

administrator