การทำ Data-Driven marketing เป็นการทำการตลาดโดยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งเป็นการตลาดแบบใหม่ที่คนในยุค 2021 ควรรู้และศึกษาไว้ Data-Driven Marketing เป็นกระบวนการที่นักการตลาดใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งนำมาวิเคราะห์ ทั้งในด้านของการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง หรือจากแพลทฟอร์มอื่นๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

ซึ่งคงจะไม่ได้พูดเกินไปถ้าจะบอกว่า Data-Driven Marketing คือกุญแจสำคัญของการตลาดในยุคนี้ที่เป็นยุคของ Marketing 5.0 ที่เป็นตัวชี้วัดว่า ธุรกิจของคุณจะเติบโตขึ้นได้หรือไม่ และถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้จักว่า Data-Driven Marketing คืออะไร ไปดูพร้อมกันเลย

การทำ Data Analytics

Data-Driven Marketing หรือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นการตลาดในรูปแบบของการนำศาสตร์ของการนำข้อมูลว่าวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในด้านของการตลาด ซึ่งการวิเคราะห์จะมีกระบวนการทำงานดังนี้

  • รวบรวมข้อมูล Data/Facts ที่จำเป็นต่อธุรกิจของเรา
  • รวบรวมข้อมูลที่มีเพื่อมาจัดระบบและเรียบเรียงในการทำ Information
  • เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วทำการหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำความเข้าใจข้อมูลนั้นให้เป็น Knowledge
  • เมื่อได้ชุดข้อมูลที่รวบรวมมาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแล้ว ให้นำมาทำความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้ง เพื่อช่วย หรือเป็น Insights นั่นเอง
  • จากการทำ Insights แล้วก็สามารถนำมาทำงานได้จริงๆ และนำมาตัดสินใจได้อย่างตรงเป้าตรงประเด็นมากที่สุด หรือเรียกว่าเป็น Wisdom
  • จากนั้นจึงนำ Insights และ Wisdom ที่ได้มาแปลงเป็น Strategy

และท้ายที่สุด จึงนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาแล้วหรือ Data Analytics แล้วมาใช้ทำงานจริงและทำการวัดผล เพื่อเป็นการนำ Data มาก่อให้เกิด Impact ต่อธุรกิจของเราได้อย่างแท้จริง

Share:

administrator