หลังจากที่มีการออกยาแก้หนี้ของโครงการคลินิกแก้หนี้ by SAMของธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือน เมษายน ถึง เดือน กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดคลินิกแก้หนี้ by SAM ได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนไปถึง 20 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกับปรับสูตรยาใหม่ รายละเอียดดังนี้

ยาสูตรที่ 1 เลื่อนกำหนดชำระหนี้

ยาสูตรที่ 1 คือยาแก้หนี้สำหรับลูกหนี้ที่ จ่ายไม่ไหว ต้องการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ โดยไม่ผิดนัดและจะไม่เสียประวัติการชำระหนี้ สามารถเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน

ยาสูตรที่ 2 จ่ายเท่าที่จ่ายไหว

ยาสูตรที่ 2 คือยาแก้หนี้สำหรับลูกหนี้ ที่ยังมีความประสงค์จะชำระค่าหนี้ตามปกติ โดยที่ทางโครงการจะลดอัตราดอกเบี้ยให้ 2% ถ้าลูกหนี้ยังชำระหนี้ได้ตรงเวลา

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการลงทะเบียน คลินิกแก้หนี้เผยว่ามีคนเลือกยาสูตรที่ 1 เพียงแค่ 6% เท่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการลดอัตราดอกเบี้ยของยาสูตรที่ 2 ลูกหนี้บางคนสามารถผ่อนจ่ายตามเท่าที่จ่ายไหว และเป็นที่น่าตกใจว่ามีลูกหนี้ที่เลือกยาสูตรนี้สูงถึง 94% จากการประเมินของธนาคารพบว่ายาทั้ง 2 สูตรนั้นจะตอบโจทย์ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมีรายละเอียดการปรับสูตรของยาเป็นดังนี้

  1. ยาสูตรที่ 1 จะขยายระยะเวลาเลื่อนชำระค่างวดไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2564 โดยดอกเบี้ยยังอยู่คงเดิน และจะไม่เสียประวัติใดๆ
  2. ยาสูตรที่ 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้ลงตามกำลังจ่ายชำระค่างวด และมีอัตราขั้นต่ำในการชำระหนี้ คือต้องชำระหนี้ที่ 40% – 79.99% จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยลง 1% แต่หากชำระฃงดค่าหนี้เกิน 80% จะลดดอกเบี้ยลง 2%

โดยที่มีข้อกำหนดเงื่้อนไขสำหรับลูกหนี้ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้เป็นดังเดิม คือต้องเป็นผู้ที่มีหนี้เสียบัตรเครดิตอยู่ไม่เกิน 2,000,000 บาทและไม่ใช่การที่ธนาคารจะดำเนินการชำระหนี้ให้แต่เป็นการเจรจาผ่อนจ่ายร่วมกับเจ้าหนี้

ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการจนถึง มิถุนายน 2564และยังคงได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยดังเดิมตามสูตรยาที่เลือก ธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่า ในช่วงตลอดระยะเวลาของโครงการที่ผ่านมาจนถึง กันยายน 2563 โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกหนี้ปลดหนี้บัตรเครดิตไปแล้วถึงกว่า 24,000 ใบ คิดเป็นลูกหนี้รายคนถึง 8,300 ราย มูลค่าหนี้เฉลี่ยนของลูกหนี้อยู่ที่ประมาณ 240,000 บาทต่อคน และยังคาดอีกว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการมากขึ้นจากการขยายระยะเวลาดังกล่าวถึง 10,000 คนด้วยกันสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.debtclinicbysam.com

Share:

administrator