คนไหนที่กำลังมองหาแหล่งเงินกู้อาจมีเฮ หลังธนาคารออมสินกำลังจะเปิดให้กู้สินเชื่อเสริมพลังรากฐานอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยที่รอบแรกนั้นได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี หลายๆคนที่พลาดโอกาสในครั้งแรกไปนั้นเตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆรอไว้ได้เลย เพราะสินเชื่อเสริมพลังรากฐาน ไม่ต้องมีผู้ค้ำก็กู้ได้ แถมยังกู้ได้สูงสุดถึง 50,000 บาทและยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการกู้อีกด้วย
            ธนาคารออมสินได้เปิดให้กู้สินเชื่อในรอบใหม่สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีรายได้ประจำ รวมถึงครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจผลพวงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยที่น่ารู้ดังนี้

สามารถกู้ได้ทุกคนหากมีรายได้ประจำ

ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเช่น ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ที่มีรายได้ประจำ สามารถขอกู้สินเชื่อได้ สิทธิ์ในการกู้ยังรวมไปถึงบุคคลในครอบครัวด้วย แต่ต้องไม่เป็น พนักงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของธนาคารออมสิน

มีวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

ทั้งนี้วงเงินที่จะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนหรือรายได้ประจำของผู้กู้ แต่สามารถกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน

มีอัตราดอกเบี้ยที่ 0.35% ต่อเดือนและมีระยะเวลาผ่อนสูงสุด 3 ปี หากผิดนัดการชำระหนี้จะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.50 ของเงินต้นวันที่กำหนดชำระ

ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ

ไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สิน หรือผู้ค้ำมาเป็นหลักประกันในการกู้

การผ่อนปรนชำระหนี้

ในช่วงการกู้ 6 เดือนแรกไม่จำเป็นต้องชำระหนี้ได้ๆทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

โดยที่การกู้สินเชื่อในครั้งนี้จะต้องลงทะเบียนผ่านผ่าน Application Mobile Banking ของธนาคารออมสินหรือMyMo เพื่อเช็คสิทธิ์ผู้กู้กันก่อน และมีเงื่อนไขในการกู้ดังนี้

  1. ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หรือได้รับประสบภัยอื่นๆอย่าง เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ
  3. มีที่อยู่ตามทะเบียนชัดเจนสามารถติดต่อได้
  4. สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้จะต้องรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี
  5. สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ อายุของผู้กู้จะต้องรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้แล้วไม่เกิน 70 ปี

หากได้เช็คเงื่อนไขเหล่านี้ผ่านแล้วทางธนาคารจะพิจารณาจากเครดิตบูโรและข้อมูลของผู้กู้เมื่อลงทะเบียนผ่านและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ววงเงินจะอนุมัติและโอนเข้าแอพพลิเคชั่นMyMoภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำสัญญาหากใครคนไหนที่สนใจลองเช็คสิทธิ์ผู้กู้กันดูก่อนได้ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo กันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2563

Share:

administrator