เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 โดย บริษัท YouTube ได้ประกาศแบนวิดีโอที่มีเนื้อหาต่อต้านวัคซีน 

ได้มีการเพิ่มนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโดยมีแนวทางใหม่เกี่ยวกับวีดีโอที่มีเนื้อหาต่อต้านวัคซีน ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือแสดงเนื้อหาที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นภัยร้ายแรงต่อข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เช่น วัคซีนจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเรื้อรัง วัคซีนไม่ลดการแพร่เชื้อ หรือข้อมูลเท็จอื่นๆ ซึ่งนโยบายนี้จำกัดเนื้อหาที่ขัดแย้งต่อคำแนะนำของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น WHO องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)

YouTube จำกัดเนื้อหาการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน โดยมีหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ความปลอดภัยของวัคซีน ประสิทธิภาพของวัคซีน ส่วนผสมของวัคซีนที่ให้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสารที่อยู่ในวัคซีน หากพบวิดีโอนั้นจะถูกลบออกจากเว็บไซต์ YouTube แต่ทั้งนี้วิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทดสอบวัคซีนใหม่ๆ ผลสำเร็จหรือความล้มเหลวของวัคซีนที่อ้างอิงจากข้อมูลในอดีต จะได้รับการยกเว้นให้โพสต์บน YouTube ต่อไป

ทั้งนี้หากมีการละเมิดหลักเกณฑ์ของ YouTube ทาง YouTube จะนำเนื้อหาที่ผิดหลักเกณฑ์ออกและส่งอีเมล์แจ้งให้ทราบ หากเป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ครั้งแรกคุณอาจจะได้รับคำเตือนแต่จะไม่มีการลงโทษใดๆในช่องของคุณ แต่หากไม่ใช่ครั้งแรกของการละเมิดหลักเกณฑ์ทาง YouTube จะประกาศเตือนหากได้รับการประกาศเตือนครบ 3 ครั้งภายใน 90 วัน ช่องของคุณจะถูกปิด ซึ่งตั้งแต่ปี 2020 ทาง YouTube จะทำการลบวิดีโอมากกว่า 130,000 คลิป โดยมีเหตุผลว่าคุณได้ทำการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับโควิด-19

Share:

administrator